Gold spot คือ การเทรดทองคำในตลาดโลก เป็นการเทรดกับทองคำจริงๆในตลาดโลก ซึ่งเป็นการซื้อขายกันจริงๆ เพียงแต่ว่าเมื่อเราซื้อแล้ว เราจะไม่ได้รับออกมาเป็นทองคำส่งมาที่บ้าน แต่จะมาในรูปแบบของใบเอกสารสัญญาแทน